Solen er vår største energikilde - la oss bruke den

Hafslund Magnora Sol AS utvikler storskala solcelleparker i Norge.

Er du grunneier?

Ved å leie ut deler av tomten din til oss får du som grunneier en lang og stabil inntekt, samtidig som du er med på å øke produksjonen av fornybar energi i Norge.

Ta kontakt

Våre ambisjoner

Utvikle lønnsomme state-of-the art solcelleparker
Skaffe verden mer fornybar energi og sikre nok fornybar energi til det grønne skiftet
Utvikle lønnsomme bærekraftige solcelleparker med lavt natur- og klimaavtrykk
Sikre grunneiere og lokalsamfunn forutsigbare inntekter

Nyheter

Hafslund, Magnora og Helios starter nytt solkraftselskap i Norge.

Samtidig investerer Hafslund 100 millioner kroner i Magnora og etablerer intensjonsavtale om fornybarsamarbeid…

Solkraft-partnere jakter arealer i Sør-Norge: – Forventes å ha langt lavere konfliktnivå enn vindkraftverk.

Hafslund og Magnora venter lav lokal motstand mot solkraftprosjektene som er under planlegging for bygging…

Sikrer gårdsøkonomien for neste generasjon

For bonde Leif Gunnar Fevang er det viktig å sikre gårdens økonomi for barna som en dag skal ta over. Nå har han inngått avtale om å bygge en bakkemontert solcellepark på 350 mål.

Kontakt

Petter B. Schjelderup 
petter@hafslundmagnorasol.no
+47 90 17 05 61

Bjørn Drangsholt
bd@magnoraasa.com
+47 90 93 91 47

Postadresse

Hafslund Magnora Sol AS
Karenslyst Allé 6
0278 OSLO