Nyheter

Hafslund, Magnora og Helios starter nytt solkraftselskap i Norge.

21/09/2022

Samtidig investerer Hafslund 100 millioner kroner i Magnora og etablerer intensjonsavtale om fornybarsamarbeid.

Hafslund, Magnora ASA («Magnora») og Helios Nordic Energy AB (“Helios”) etablerer nytt selskap for å utvikle storskala solcelleparker i Norge. Partene har en ambisjon om at det nyetablerte selskapet skal utvikle 1.000 MW solkraft for å sikre mer fornybar energi til Norge. Hafslund har samtidig forpliktet seg til å investere 100 MNOK i Magnora.

Det nye selskapet skal utvikle solkraftprosjekter fra start og frem til de er byggeklare, hvorpå Hafslund har en førsterett til å kjøpe prosjektene. Selskapet, som er under etablering, vil eies 40 prosent hver av Hafslund og Magnora, og 20 prosent av Helios. Som en del av selskapsetableringen vil Hafslund bidra med 15 millioner kroner (i tillegg til de 100 millioner kronene) i utviklingskapital.

«Utvikling av solenergi vil være et viktig bidrag til økt fornybar kraftproduksjon, uten klimagassutslipp og med lavt økologisk fotavtrykk»
– Magnoras daglige leder Erik Sneve.

«Hafslund ønsker å ta en aktiv rolle i utviklingen av solenergi i Norge og tror nye prosjekter innen sol kan bygges raskere enn tilsvarende prosjekter innen vannkraft og vindkraft. Dette vil øke tilbudet av kraft, og vil bidra til lavere kraftpriser til husholdninger og industri i Norge»
– Hafslunds visekonsernsjef Martin S. Lundby.

«Vi er glade for å kunne anvende og dele vår kompetanse og teknologi utover Sveriges grenser, samt å samarbeide med sterke industrielle aktører som Hafslund og Magnora»
– daglig leder og grunnlegger i Helios Andreas Tunbjer.

Hafslund investerer i tillegg 100 millioner kroner i Magnora og etablerer intensjonsavtale om fornybarsamarbeid.

Hafslund Vekst AS har forpliktet seg til å investere 100 millioner kroner i Magnora ASA og er forventet å få en eierandel på over 5 prosent, noe som gjør Hafslund til største enkeltinvestor i Magnora. Investeringen skjer på de vilkår som fremgå avbørsmeldingen publisert av Magnora i dag vedrørende en planlagt rettet emisjon og vil anvendes bredt innenfor Magnorasvirksomhet, herunder bidra til at selskapet når målet om å etablere en utviklingsportefølje på 5.000 MW innen 2025. Etableringen av et nytt solkraftselskap, som de to selskapene gjør sammen med Helios, er en viktig del av denne satsningen.

Intensjonsavtalen – som er i tillegg til oppstarten av nytt solkraftselskap i Norge – er basert på at partene skal søkesamarbeid hvor det anses ønskelig og verdifremmende av begge parter. Målet er at avtalen vil kunne styrke beggeselskapers satsning på fornybar kraft inn i fremtiden.

«Magnora er svært fornøyd med at Hafslund ser verdien i Magnoras utviklingsportefølje og underliggende potensiale. Videre er Magnora meget fornøyd med at Hafslund, som er en særdeles anerkjent industriell aktør innen kraftsektoren, bidrar til selskapets videre utvikling» 
– daglig leder i Magnora Erik Sneve.

«Hafslund har høye ambisjoner for utvikling og bygging av ny fornybar energi og ser på Magnora som en viktig del av selskapets fremtidige satsning på fornybar kraft utover vannkraft» 
– Hafslunds visekonsernsjef Martin S. Lundby.

Hafslund er en av Europas største og Norges nest største produsent av fornybar kraft, og eier helt eller delvis mer enn 80 vannkraftverk i Norge. Selskapets egen kraftproduksjon er på ca. 18 TWh og totalt drifter konsernet en produksjon på over 21 TWh. Hafslund har mer enn 100 års erfaring fra vannkraft, eier halvparten av Norges største nettselskap, Elvia, og satseri tillegg stort på blant annet varme, kjøling, karbonfangst og havvind.

Helios er en ledende solkraftutvikler i Norden, og har en utviklingsportefølje på mer enn 40 prosjekter med en samletkapasitet på rundt 1,900 MW. Helios har gjennom de siste 9 måneder solgt 10 solkraftprosjekter i Sverige på til sammen ca.375 MW, og er i gang med bygging av sin første solpark i Västerås for en klient. Helios’ forretningsmodell er utvikling avsolkraftprosjekter med tilhørende nettilknytning, byggeledelse og driftstjenester, og selskapet har et team av eksperter som dekker alle deler av verdikjeden i solenergiprosjekter. Magnora er hovedeier av Helios med 40 prosent eierandel.

Magnora er et børsnotert selskap som utvikler selskaper og prosjekter innen fornybar energi. I tillegg til Helios harselskapet eierandeler i syv øvrige selskap innen solenergi, vindkraft og havvind i Skandinavia, Storbritannia og Sør Afrika,og har en samlet utviklingsportefølje på over 3.000 MW.

Kontaktpersoner

Bjørn Drangsholt
Epost: bd@magnoraasa.com
Tlf: 90 93 91 47

Knut Bråten
Epost: knut.braten@hafslund.no
Tlf: 91 55 87 96

Kontakt

Bjørn Drangsholt
bd@magnoraasa.com
+47 90 93 91 47

Knut Bråten
knut.braten@hafslund.no
+47 91 55 87 97

Postadresse

Hafslund Magnora Sol AS
Karenslyst Allé 6
0277 OSLO