Eggemoen Solkraftverk

Fakta

Beliggenhet

Ringerike kommune

Areal

 75 daa

Installert effekt

6,6 MWp

Levert effekt

4,9 MWac

Produksjon 1. år

6,4 GWh

RTB

2025

Status

Konsesjonssøknad ble sendt i (TBA) 2024

Om prosjektet

  • Eggemoen solkraftverk ligger på Eggemoen i Ringerike kommune
  • Det ble søkt om anleggskonsesjon i (TBA) 2024
  • Det er utført kartlegginger i felt av biologer, uten noen nevneverdige funn
  • Arealet består stort sett av en stor hogstflate med noe skog rundt, og har et godt utbygget veinett for skogsdrift

Beliggenhet

Kontakt

Petter B. Schjelderup
petter@hafslundmagnorasol.no
+47 90 17 05 61

Bjørn Drangsholt
bd@magnoraasa.com
+47 90 93 91 47

Postadresse

Hafslund Magnora Sol AS
Karenslyst Allé 6
0278 OSLO