Wold Solkraftverk

Fakta

Beliggenhet

Skjeberg kommune

Areal

390 daa

Installert effekt

29,3 MWp

Levert effekt

24,3 MWac

Produksjon 1. år

29,7 GWh

RTB

2025

Status

Konsesjonssøknad sendt

Om prosjektet

  • Wold solkraftverk ligger i Skjeberg i Sarpsborg kommune
  • Det ble søkt om anleggskonsesjon i juni 2024
  • Det er utført kartlegginger i felt av biologer, uten noen nevneverdige funn
  • Arealet består stort sett av en stor hogstflate med noe skog rundt, og har et godt utbygget veinett på utsiden av prosjektområdet

Beliggenhet

Kontakt

Petter B. Schjelderup
petter@hafslundmagnorasol.no
+47 90 17 05 61

Bjørn Drangsholt
bd@magnoraasa.com
+47 90 93 91 47

Postadresse

Hafslund Magnora Sol AS
Karenslyst Allé 6
0278 OSLO