Wold Solkraftverk

Wold Solkraftverk Fakta Beliggenhet Skjeberg kommune Areal 390 daa Installert effekt 29,3 MWp Levert effekt 24,3 MWac Produksjon 1. år 29,7 GWh RTB 2025 Status Konsesjonssøknad sendt Om prosjektet Wold solkraftverk ligger i Skjeberg i Sarpsborg kommune Det ble søkt om anleggskonsesjon i juni 2024 Det er utført kartlegginger i felt av biologer, uten noen […]

Eggemoen Solkraftverk

Om prosjektet
• Eggemoen solkraftverk ligger på Eggemoen i Ringerike kommune
• Det ble søkt om anleggskonsesjon i (TBA) 2024
• Det er utført kartlegginger i felt av biologer, uten noen nevneverdige funn
• Arealet består stort sett av en stor hogstflate med noe skog rundt, og har et godt utbygget veinett for skogsdrift