I fellesskap kan vi utvikle lønnsomme og bærekraftige prosjekter for samfunnet.

Tomtefesteavtale - En stabil og langsiktig inntekt for grunneiere

En tomtefestavtale sikrer grunneiere en stabil og langsiktig inntekt fra solcelleparker.

Normalt inngår man en leieavtale på 45 år, inklusiv en innledende periode – opsjonsperioden (opsjonsavtale på 5 år) der man gjennomfører prosjektering, konsekvensutredninger, konsesjonssøknader og inngår avtale om nettilkobling.

Vi kan tilby en fast årlig leieavgift fra byggestart som blir inflasjonsregulert.

Deler av opsjonsavtalen og leieavtalen tinglyses hos Kartverket.

Solparkens eiere har ingen eiendomsrett til grunnen.

Samdrift med annen virksomhet, f.eks. sauehold kan være en mulighet som vurderes og tilrettelegges for.

Solparken demonteres etter utløpet av leieperioden og grunnen tilbakeføres til opprinnelig stand.

Sikrer gårdsøkonomien for neste generasjon

For bonde Leif Gunnar Fevang er det viktig å sikre gårdens økonomi for barna som en dag skal ta over. Nå har han inngått avtale om å bygge en bakkemontert solcellepark på 350 mål.

Hva vi ser etter

• Områder på 200 mål eller mer
• Forholdsvis flatt terreng
• Ulik type grunn (jordbunn, skogområder, drenert myr, o.l.)
• Svak helning mot syd er fint, men ikke åser og fjell som skygger
• Fortrinnsvis nær nettilkobling

Ta kontakt

Ønsker du å bli med på soleventyret? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Du kan enten fylle inn kontaktskjema, eller kontakte oss via e-post eller mobil.

Petter B. Schjelderup
petter@hafslundmagnorasol.no
+47 90 17 05 61

Bjørn Drangsholt
bd@magnoraasa.com
+47 90 93 91 47

Kontakt

Petter B. Schjelderup
petter@hafslundmagnorasol.no
+47 90 17 05 61

Bjørn Drangsholt
bd@magnoraasa.com
+47 90 93 91 47

Postadresse

Hafslund Magnora Sol AS
Karenslyst Allé 6
0278 OSLO