Om Hafslund Magnora Sol AS

Vår tilnærming

Hafslund Magnora Sol AS utvikler storskala solcelleparker i Norge. Vi har nødvendig kunnskap og kompetanse for å utvikle lønnsomme, state of-the-art solcelleparker for samfunnet.

Vi vektlegger gode lokale prosesser, fra identifisering av muligheter til utvikling, bygging og drift av anleggene. Dette gjør vi i tett dialog med grunneiere, kommuner, lokale interesser og nettselskap.

Fordeler med storskala solcelleparker

  • Produserer fornybar energi som bidrar til lavere klimagassutslipp, økt forsyningssikkerhet og lavere strømpriser til folk og industri
  • Sikrer grunneiere og lokalsamfunn forutsigbare inntekter over tid
  • Har lav visuell påvirkning sammenlignet med andre energiformer
  • Kan med god planlegging bygges på en skånsom og bærekraftig måte
  • Det er ingen støy fra solcelleparken

Skånsom utvikling av fornybar energi

Hafslund Magnora Sol AS skal finne de gode løsningene for klima og miljø. Det inkluderer å maksimere solparkens positive bidrag på klima gjennom å redusere utslipp av klimagasser. Samtidig skal vi jobbe for å minimere egne utslipp i verdikjeden og gjennom solparkens levetid.

Det er viktig å balansere behovet for mer produksjon av fornybar energi med minimale naturkonsekvenser. Derfor er det nødvendig med grundige utredninger av påvirkning på økosystemer, biologisk mangfold, rekreasjonsområder, og fugle- og dyreliv.

Vår visjon er å utvikle naturpositive solcelleparker gjennom kompenserende tiltak som veier opp for naturinngrepene.

Om selskapene bak

Hafslund Magnora Sol AS er eid 40% av Hafslund AS, 40% av Magnora ASA og 20% av Helios Nordic Energy AB.

Hafslund AS er et norsk kraftselskap eid av Oslo Kommune.

Selskapets kjernevirksomhet er vannkraft med 56% eierskap i Hafslund Eco som er Norges nest største vannkraftprodusent.

Konsernet eier 50% av Eidsiva Energi og derigjennom 50% av Norges største nettselskap Elvia.

Hafslund er også stor innen biovarme og bredbånd gjennom Hafslund Celsio.

Magnora ASA er et norsk, børsnotert selskap som utvikler fornybar energi. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige, Storbritannia og Sør-Afrika.

Magnora jobber primært innen solkraft, vindkraft og lagring av strøm.

Helios Nordic Energi AB er et svensk selskap som utvikler bakkemonterte solcelleparker.

Helios Nordic Energy AB leier mer enn 22.000 daa grunn, tilsvarende mer enn 2,2 GW installert effekt i 61 prosjekter med ulik størrelse og på forskjellig utviklingsstadium.

Helios Nordic Energy AB har flere solcelleparker under bygging. Magnora ASA eier 40% av Helios Nordic Energy AB.

Kontakt

Petter B. Schjelderup
petter@hafslundmagnorasol.no
+47 90 17 05 61

Bjørn Drangsholt
bd@magnoraasa.com
+47 90 93 91 47

Postadresse

Hafslund Magnora Sol AS
Karenslyst Allé 6
0278 OSLO