Eggemoen Solkraftverk

Om prosjektet
• Eggemoen solkraftverk ligger på Eggemoen i Ringerike kommune
• Det ble søkt om anleggskonsesjon i (TBA) 2024
• Det er utført kartlegginger i felt av biologer, uten noen nevneverdige funn
• Arealet består stort sett av en stor hogstflate med noe skog rundt, og har et godt utbygget veinett for skogsdrift